In het mooie Langeraar hebben we een schitterende natuurlijke beschoeiing geslagen. Een robuste golfbreken en beschoeiing van palen zorgen ervoor dat het land beschermt is tegen afkalving. Zonder dat de flora of fauna last heeft van deze ingreep.