In combinatie met een natuurvriendelijke oever is het het overdenken waard een golfbreker te plaatsen. Zeker als uw perceel op een windhoek ligt waar de golven tijdens herfst- en winterstormen tegen aan beuken. Door de golfslag verdwijnt er iedere keer een stukje land achter de palen. Uiteindelijk zal er na een herfst en een winter een groot gat geslagen zijn achter uw beschoeiing door golfslag, stroming en weer.

Dit is eenvoudig te ondervangen met een golfbreker. Door een golfbreker te plaatsen voor uw beschoeiing op een strategische plaats zal uw oever veel langer in tact blijven. Achter de golbreker zal een strook rustig water ontstaan waar de natuur ook weer van zal profiteren.